ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Джурджевич Райко
Косовски Заветници

[Регистрация] [Найти] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Построения] [Окопка.ru]
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    "К О С О В С К И З А В Е Т Н И Ц И" П Р О Г Р А МПокрет "Косовски заветници" организуЌе се по дужности моменталне одбране народа, ®егове вере и државе пред стравичним нападима неприЌате а, коЌи нам отима и небеску и зема ску СрбиЌу, примером дрскости непознатоЌ у праву и правди историЌе света.

  "К О С О В С К И З А В Е Т Н И Ц И"
  П Р О Г Р А М
  Покрет "Косовски заветници" организуЌе се по дужности моменталне одбране народа, ®егове вере и државе пред стравичним нападима неприЌате а, коЌи нам отима и небеску и зема ску СрбиЌу, примером дрскости непознатоЌ у праву и правди историЌе света.
  Косово и МетохиЌа су олтар истине Срба, али и знак истине и замрле савести света.
  Зато се и оснивамо по милости Бога на поузданим теме има потпуне обнове духовних вредности Исихаста, православног, српског покрета, одговорни само божЌем Закону правде и истине о Косову и МетохиЌи и свим српским зем ама и народу.
  У духовном и световном искуству Срба само тим путем и делова®ем Ќе заслужена небеска и сачувана зема ска СрбиЌа.
  Бори"емо се поштуЌу"и начела Устава СрбиЌе, безусловне одбране државе и народа, свеЌедно коЌом силом и суровош"у неприЌате а били нападнути и угрожени. Право на одбрану постоЌа®а осе"амо и разумемо као божЌе право за све народе и природно и за Србе.
  Слобода Ќе наЌве"а свети®а човека. Покрет слободу нити проси, нити Ќе могу октроистати туђа воЌска и владари. Слобода Ќе вечно наследство вере у жртву Христа Бога и исказани морал жртвова®а Срба Косовским опреде е®ем и заветом Ќе суштина Христове етике и морала. И сав српски народ, али и лете"а памет осионих неприЌате а мора се опоми®ати том истином. Сурово Ќе нестала свака насилничка империЌа у покушаЌу да силом постане Бог на зем и.
  Покрет у пуном складу своЌих духовнох веза никада се не"е залагати за агресиЌу и осваЌа®е германских или других држава и народа.
  Сталним и Ќавним делова®ем брани"емо достоЌанство и понос српске државе и народа. Посебно "емо активно бранити ве" угрожено достоЌанство српске воЌске, коЌа Ќе имала и коЌа "е имати средишно место у колективноЌ свести Срба, као услов своЌег траЌа®а и опстанка.
  єавним наступима, одговорним протестима, издава®ем публикациЌа и к®ига, крепи"емо и уздизати дух народа. Залага"емо се за негова®е историЌских вредности, унапређе®е васпита®а и образова®а у том смислу, као и за очува®е и унапређе®е народног здрав а и наталитета.
  Покрет "е се наЌжеш"е борити против сваког облика издаЌе државе и народа, као наЌтежег и наЌмрскиЌег недела од нуђе®а или уступа®а дела државе и народа страноЌ држави или терористичкоЌ организациЌи до страног или дома"ег п ачка®а народног блага, подриваЌу"и српску привреду и сиромаше"и народ до очаЌа и безнађа.
  
  Посебно "емо се борити против пропагандних лажи. Срачунате да понизе државу, осрамоте свету цркву, разоружаЌу воЌску и обеде и збуне народ, убиЌаЌу"и му во у, таЌ наЌстравичниЌи облик лажи савременог рата, пла"ен од воЌних ратних штабова, Ќавио се активно у СрбиЌи на широком по у тешких диверзиЌа и то кроз организоване облике од политичких странака до разних организациЌа, легализуЌу"и своЌе злочиначко дело издаЌе.
  Покрет "е неговати и унапређивати односе са поЌединцима, групама, народима и државама, доказаним приЌате има и савезницима српског народа и државе.
  Нема слободе поЌединца у окупираноЌ држави и ми Вас позивамо да се придружите.
  Ропство ниЌе мир! И зато "емо се борити за слободу и правду док постоЌимо, Ќер бар толико дугуЌемо народу, коЌи нас родио, зем и, коЌа нас отхранила и сунцу коЌе нас огреЌало.
  Тако нам Бог помогао!

 Ваша оценка:

По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
(с) ArtOfWar, 1998-2023